آرام بند بهسازان

آرام بند بهسازان دو سرعته و چینی بوده و مناسب درب های چوبی و فلزی است و قابلیت جابجایی درب هایی با وزن بین 20 تا 120 کیلوگرم را در 4 سایز مختلف دارد.
این مدل آرام بند ها دارای قدرت متوسط هستند، بنابراین این سری جک آرام بندها مناسب نصب بر روی انواع درب چوبی ، UPVC ، درب ورودی ضد سرقت ، درب لمسه اتاق مدیریت ، درب خروج اضطراری حریق و… می باشد.این آرام بندها جهت نصب بر روی درب ورودی آهنی ساختمان و بخصوص دربهایی که دارای قفل برقی هستند مناسب نیست.

امروزه در بیشتر دفاتر، شرکت ها، مدارس، مطب ها، پاساژها، مغازه ها، منازل مسکونی و مراکز اداری شاهد استفاده از انوع آرام بند درب هستیم که استفاده از آنها برای بسته شدن آرام و بی صدای درب ها یک نیاز اساسی و مهم محسوب میشود.

آرام بند بهسازان نمره 1:

دو سرعته و چینی بوده و مناسب درب های چوبی و فلزی است

قابلیت جابجایی درب هایی با وزن بین 20 تا 45 کیلوگرم را دارد.

آرام بند بهسازان نمره 2:

دو سرعته و چینی بوده و مناسب درب های چوبی و فلزی است

قابلیت جابجایی درب هایی با وزن بین 40 تا 65 کیلوگرم را دارد.

آرام بند بهسازان نمره 3:

دو سرعته چینی بوده و مناسب درب های نیمه سنگین است

قابلیت جابجایی درب هایی با وزن بین 60 تا 80 کیلوگرم را دارد.

آرام بند بهساران نمره 4:

دو سرعته چینی بوده و مناسب درب های سنگین است

قابلیت جابجایی درب هایی با وزن بین 80 تا 120 کیلوگرم را دارد.

آرام بند بهسازان نمره 3 دو سرعته چینی بوده و مناسب درب های چوبی است و قابلیت جابجایی درب هایی با وزن بین 60 تا 80 کیلوگرم را دارد.

آرام بند بهسازان نمره 3

آرام بند بهسازان نمره 3 دو سرعته چینی بوده و مناسب درب های چوبی است و قابلیت جابجایی درب هایی با وزن بین 60 تا 80 کیلوگرم را دارد.

Read more...
آرام بند بهسازان نمره 4 دو سرعته چینی بوده و مناسب درب های سنگین است و قابلیت جابجایی درب هایی با وزن بین 80 تا 120 کیلوگرم را دارد.

آرام بند بهسازان نمره 4

آرام بند بهسازان نمره 4 دو سرعته چینی بوده و مناسب درب های سنگین است و قابلیت جابجایی درب هایی با وزن بین 80 تا 120 کیلوگرم را دارد.

Read more...
آرام بند بهسازان نمره 2 دو سرعته چینی بوده و مناسب درب های چوبی است و قابلیت جابجایی درب هایی با وزن بین 40 تا 65 کیلوگرم را دارد.

آرام بند بهسازان نمره 2

آرام بند بهسازان نمره 2 دو سرعته چینی بوده و مناسب درب های چوبی است و قابلیت جابجایی درب هایی با وزن بین 40 تا 65 کیلوگرم را دارد.

Read more...
آرام بند بهسازان نمره 1 دو سرعته چینی بوده و مناسب درب های چوبی سبک است و قابلیت جابجایی درب هایی با وزن بین 20 تا 45 کیلوگرم را دارد.

آرام بند بهسازان نمره 1

آرام بند بهسازان نمره 1 دو سرعته چینی بوده و مناسب درب های چوبی سبک است و قابلیت جابجایی درب هایی با وزن بین 20 تا 45 کیلوگرم را دارد.

Read more...