آرام بند ویرو

آرام بند ویرو:

آرام بند ویرو (viro) دارای کیفیت بالا با مدل های دو سرعته و سه سرعته است.

برای درب هایی با وزن بین 20 تا 120 کیلوگرم مناسب می باشد.

آرام بند درب برای آرام و بی صدا بسته شدن درب مورد استفاده قرار می گیرد.

آرام بند viro d74: این آرام بند دو سرعته درب هایی با وزن 20 تا 80kg

و عرض درب تا 110cm را جابجا میکند.

آرام بند viro d86: این آرام بند سه سرعته درب هایی با عرض حداکثر 110cm

و وزن 80kg را جابجا میکند

و مناسب درب با قفل برقی می باشد.

آرام بند viro d89: این آرام بند سه سرعته درب هایی با عرض حداکثر 140cm

و وزن 120kg را جابجا میکند

و مناسب درب با قفل برقی می باشد.

آرام بند های ویرو با مکانیزم حرکت 3 سرعته و دارای نیروی انتهای یکی از بهترین گزینه ها جهت نصب بر روی درب ورودی دارای قفل برقی می باشند.این جک های آرام بند در دو مدل ویرو d86 و d89 به ترتیب جهت نصب بر روی درب های 80 و 120 کیلوگرمی ارائه می شوند. اما برای در ب های بدون قفل برقی مدلی کاملا متفاوت تولید شده است، جک آرام بند viro d74 که قابلیت پشتیبانی از درب های 20 تا 80 کیلو گرم را با حداکثر 110 سانتی متر عرض درب را دارد و عملکرد آن دو سرعته می باشد.

البته آرام بند سه سرعته nhn 83v، آرام بند nhn 85v و

آرام بند nhn 87v دارای قدمت بیشتر و کارایی بهتری هستند.

آرام بند ویرو d86 مخصوص قفل برقی است که باعث می شود درب مطمئن تر و بی صداتر بسته شود و درب هایی با وزن 40 تا 80 کیلوگرم را جابجا می کند

آرام بند ویرو d86

آرام بند ویرو d86 مخصوص قفل برقی است که باعث می شود درب مطمئن تر و بی صداتر بسته شود و درب هایی با وزن 40 تا 80 کیلوگرم را جابجا می کند

Read more...
آرام بند ویرو d89 مخصوص قفل برقی است که باعث می شود درب مطمئن تر و بی صداتر بسته شود و درب هایی با وزن 60 تا 120 کیلوگرم را جابجا می کند

آرام بند ویرو d89

آرام بند ویرو d89 مخصوص قفل برقی است که باعث می شود درب مطمئن تر و بی صداتر بسته شود و درب هایی با وزن 60 تا 120 کیلوگرم را جابجا می کند

Read more...
آرام بند ویرو d74 دو سرعته بوده و مناسب درب های چوبی و فلزی است و قابلیت جابجایی درب هایی با وزن بین 20 تا 80 کیلوگرم را دارد.

آرام بند ویرو d74

آرام بند ویرو d74 دو سرعته بوده و مناسب درب های چوبی و فلزی است و قابلیت جابجایی درب هایی با وزن بین 20 تا 80 کیلوگرم را دارد.

Read more...