Tag - آرام بند درب هلالی

مشاوره، تشخیص و نصب آرام بند برای درب های هلالی و معمولی بر روی درب های چوبی و آهنی با قفل و بدون قفل به صورت تخصصی انجام میشود.

آرام بند درب هلالی

آرام بند مخصوص برای درب هلالی وجود ندارد اما ما به خواست مشتری از آرام بند برای این نوع درب ها استفاده می کنیم طریقه نصب آرام بند درب هلالی آرام بند در حالت کلی باید صاف نصب شود به صورت افقی روی درب و چهارچوب درب ولی روی درب های قوس دار نمیتوان صاف و افقی نصب کرد بدلیل نبود جا و گیر کردن بازوی آرام بند، پس مجبوریم بصورت مورب نصب کنیم ولی وقتی جک آرام بند به صورت مورب...

Read more...