Tag - آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت

آرام بند درب ورودی ساختمان، قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان، آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت، جک آرام بند درب ورودی ساختمان

آرام بند درب ورودی ساختمان

آرام بند درب ورودی ساختمان در بالا و ابتدای درب نزدیک لولا بسته می شود. با پیچ تنظیم که پشت آن وجود دارد با پیچ گوشتی دوسو تنظیم می شود

Read more...