Tag - جک آرام بند درب سنگین

آرام بند کینگ کره
آرام بند nhn

آرام بند درب سنگین

آرام بند درب سنگین تمام آرام بند های سایز بزرگ را شامل می شود، جک آرام بند هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد برای این درب های سنگین مدل های 120 و 140 کیلویی nhn ژاپن هست و 120 کیلویی کینگ کره اصلی . درب هایی هم که بیشتر سنگین هستند درب های ورودی ساختمان، درب مسجد و... در حالت کلی وزن درب ورودی بیشتر از اینها نیست نهایتا 100، 120 یا 140 کیلو گرم هستند. یکسری افراد...

Read more...