Tag - قفل مدیریتی

قفل برقی ریموتی

قفل ریموتی درب

قفل ریموتی درب مناسب برای انواع درب چوبی معمولی و ضد سرقت میباشند که میخواهیم ریموتی و برقی کنیم. واحدهایی که از درب چوبی استفاده مینمایند برای برقی نمودن درب و باز کردن در ورودی به قطعه ای به نام قفل مقابل برقی نیاز دارند بیشتر استفاده از قفل مقابل برقی برای دفاتر اداریی میباشد تا منشی با استفاده از یک ریموت یا یک کلید بر روی میز خود درب را بتواند باز کند و نیاز نباشد تا هر بار برای...

Read more...