Tag - قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان

قیمت آرام بند درب

قیمت آرام بند درب نسبت به سایز و مدل آرام بند بستگی دارد یعنی درب چند کیلویی است و مهم تر از آن مدل و مارک آرام بند، اینکه ساخت کجا باشد. برای نمونه آرام بند بهسازان سایز 4 که برای درب 120 کیلویی مورد استفاده قرار میگیرد از قیمت آرام بند nhn مدل 351 که برای درب 40 کیلویی است ارزانتر است یا نهایتا هم قیمت هستند چون آرام بند بهسازان آرام بندی چینی است و بسته بندی ایران...

Read more...
آرام بند درب ورودی ساختمان، قیمت آرام بند درب ورودی ساختمان، آرام بند درب ورودی ساختمان قیمت، جک آرام بند درب ورودی ساختمان

آرام بند درب ورودی ساختمان

آرام بند درب ورودی ساختمان در بالا و ابتدای درب نزدیک لولا بسته می شود. با پیچ تنظیم که پشت آن وجود دارد با پیچ گوشتی دوسو تنظیم می شود

Read more...