Tag - قیمت جک آرام بند سیزا ایتالیا cisa

آرام بند سیزا طلایی دو سرعته بوده و مناسب درب های چوبی و فلزی با وزن متوسط است و قابلیت جابجایی درب هایی با وزن بین 20 تا 80 کیلوگرم را دارد.

آرام بند سیزا طلایی

آرام بند سیزا طلایی دو سرعته بوده و مناسب درب های چوبی و فلزی با وزن متوسط است و قابلیت جابجایی درب هایی با وزن بین 20 تا 80 کیلوگرم را دارد.

Read more...